Kultūros diena – iš Vydūno rankų

Kultūros diena. 2018 m. minime Memorandumo, kuriuo žymūs kultūros veikėjai 1936 m. kreipėsi į Lietuvos užsienio reikalų ministrą dėl Rericho Pakto ratifikavimo ir Taikos Vėliavos iškėlimo, 82-metį. Šį kreipimąsi tarpukario Lietuvoje iššaukė pasaulinis judėjimas: 1935 m. balandžio 15 d. Vašingtone JAV prezidento Ruzvelto kabinete 21 šalis ratifikavo šį Paktą – sutartį apie meno, mokslo įstaigų ir istorinių paminklų apsaugą karo ir taikos metu. Pasiūlyta Pasaulinę Kultūros Dieną paskelbti balandžio 15 d., nes Taika gali būti pasiekta tik per Kultūrą.

Skaityti plačiau

Dalia Ibelhauptaitė apie pagarbą tėvams ir pergyventus sunkumus

Didžioji dalis pasaulio bendruomenių sensta, didėja socialinių problemų ratas. Tai liečia ir Lietuvą. Nemažai mūsų tautiečių gyvena užsienyje, o jų artimieji senatvės laukia Lietuvoje. Tai – naujos patirties reikalaujanti problema. Mums atrodo, kad žymūs, mūsų šalį meno pasaulyje garsinantys žmonės, dar dažnai pavadinami nepraktiškaisiais estetais ar žmonėmis, uždirbančiais milijonus, su žemiškiausiomis problemomis nesusiduria, kad jų nesaisto pareigos genčiai. Kaip yra iš tiesų? Kiek lengvas buvo jų kelias į šlovę, kokie ryšiai sieja su tėvais, kaip jie sprendžia moralines ir materialines problemas, kuomet išvyksta gyventi kitur?

Skaityti plačiau

Kodėl Akto nepasirašė moterys?

Švento Rašto ištraukoje iš pirmojo Pauliaus laiško Timotiejui skaitome: „Aš neleidžiu, kad moteris mokytų nei kad vadovautų vyrui – ji tesilaiko tyliai.“ O kaip yra su moterimis, įtvirtinant Lietuvos valstybingumą? XX a. pr. Lietuvos moterys darėsi vis aktyvesnės politiniame ir socialiniame gyvenime. Kas jas išjudino? Karai ir revoliucijos budino tautinę sąmonę. Didėjo noras išlikti pasaulio galingųjų kovose, o tai galėjo garantuoti tik išskirtinumas, gerbimas to, kas esi. Buvo siūlomi įvairūs įsiprasminimo būdai. XIX a., aktyvėjant Tautiniam sąjūdžiui, tuometinėje aukštuomenėje buvo keičiami požiūriai į lietuvybę, jos vertybių nešėjus.

Skaityti plačiau

Biblioterapija žinantiems jos poveikį

Vykstant nesibaigiančioms diskusijoms apie farmacijos gaminių realizavimo politiką vis dažniau atsigręžiama į senus, naujai atrandamus gydymo, o gal tiksliau poveikio gyvensenai ir sielos stiprybei, įtakojančiai ir bendrą sveikatos lygį, metodus. Apie spausdinto žodžio įtaką žinoma jau senai. Taip pat senai žinoma ir tai, kad pozityvaus gyvenimo pavyzdžiai, kitų (literatūrinių kūrinių herojų) naudoti problemų sprendimo būdai, gyvenimo kelio pasirinkimai išgirsti ar perskaityti laiku, kuomet iškyla sunkumai, padeda pasirinkti, apsispręsti... ir kažkam ne taip dažnai „šokinėja“ kraujospūdis, neužpuola nemiga ir pan.

Skaityti plačiau

Nespecialisto matymas

Pats laikas taisyti klaidas – būtina rašyti apie urėdijas ir urėdus, kurių gal nebeliks... Dar a. a. profesorius, signataras Č. Kudaba sakė, kad žmonių atmintyje išlieka tai, kas užrašyta, o garsusis televizinis istorikas prof. A. Bumblauskas neužrašytų sakymų faktu išvis nelaiko... Man regis, kad labiausiai gerbtini žmonės tie, kurie visas savo jėgas atiduoda tėviškei, dar didesnės pagarbos nusipelno pasirinkę gyventi ir dirbti gimtame krašte.

Skaityti plačiau

Pinigų nėra, bet yra prioritetai

Pirmasis naujų metų mėnuo baigiasi saulės užtemimu… Kažkaip užtemsta ir ant Naujųjų slenksčio girdėti pažadai, ir džiaugsmas dėl kažkiek padidėjusių algų, išmokų ir pensijų… Ir ne vien todėl, kad kainų kadrilis, suryjantis tuos padidėjimus greičiau nei anksčiau, nesibaigia. Kai pasigilini, pasijunti kaip viliokės čigonės apgautas. Visuotiniame skelbiamo kažkokių neatrandamų paslaugų atpigimo sąrašuose ir elektra. Bet elektrinių viryklių lengvatų nebeliko… Kažkaip tyliai, tuomet kai ji atsieit pinga…

Skaityti plačiau

Varduvininkai:


-oji metų savaitė, metų diena.

lrytas.lt

Reklama ir skelbimai svetainėje