viagra super force buy over internet

Kai Kovo 11-osios aušra dar nežėrėjo...

Prieš keletą metų spausdinome seriją straipsnių „Kai rajonas skendėjo KGB šešėliuose“, kurie buvo parengti pagal rajono KGB skyriaus sovietmečiu slaptus, dabar jau prieinamus dokumentus, ataskaitas. Visi jie buvo siųsti Lietuvos SSR saugumo komitetui. Metų ataskaitose – daug įdomių ir mums nežinomų skaičių, faktų, bet pažįstamų pavardžių. Skaitant šias ataskaitas susidaro visas vaizdas apie kagėbistų veiklą rajone, sekimų mastus, jų pobūdį.

Skaityti plačiau

Kai Kovo 11-osios aušra dar nežėrėjo...

Prieš keletą metų spausdinome seriją straipsnių „Kai rajonas skendėjo KGB šešėliuose“, kurie buvo parengti pagal rajono KGB skyriaus tuomet slaptus, dabar jau prieinamus dokumentus, ataskaitas. Visi jie buvo siųsti Lietuvos TSR saugumo komitetui. Metų ataskaitose – daug įdomių ir mums nežinomų skaičių, faktų, bet pažįstamų pavardžių.

Skaityti plačiau

Muziejus kviečia pasivaikščioti po istoriją

Ignalinos krašto muziejus Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo išvakarėse pakvietė susipažinti su nauja mobilia stendų paroda, kurioje panaudotas skaitmeninis turinys, sukurtas muziejams, įgyvendinant Lietuvos kultūros tarybos ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos remiamą projektą „Skaitmeninis turinys apie Lietuvos valstybės kūrimosi laikotarpį liudijantį dokumentinį paveldą – nacionaliniuose ir tarptautiniuose portaluose“. Parodoje – 23 mobilūs stendai, kiekviename iš jų – vis kita Lietuvos Nepriklausomybės kelią iliustruojanti istorija. Vienuoliktas stendas skirtas Didžiasalio, Mielagėnų ir Palūšės kraštui.

Skaityti plačiau

Kai Kovo 11-osios aušra dar nežėrėjo...

Prieš keletą metų spausdinome seriją straipsnių „Kai rajonas skendėjo KGB šešėliuose“, kurie buvo parengti pagal rajono KGB skyriaus tuomet slaptus, dabar jau prieinamus dokumentus, ataskaitas. Visi jie buvo siųsti Lietuvos TSR saugumo komitetui. Metų ataskaitose – daug įdomių ir mums nežinomų skaičių, faktų, bet pažįstamų pavardžių. Skaitant šias ataskaitas susidaro visas vaizdas apie kagėbistų veiklą rajone, sekimų mastus, jų pobūdį. Šiandien vėl spausdiname vieną iš ciklo rašinių, kiek papildytą KGB Ignalinos skyriaus darbo 1976 m. ataskaitos santrauką, kurią pasirašė KGB Ignalinos rajono skyriaus viršininkas majoras A. Paškevičius. Verčiant iš rusų kalbos praleidome tik įvairius ideologinius išvedžiojimus ir kai kurias neesmines įvykių aprašymo smulkmenas.

Skaityti plačiau

Sekmadienio pasišnekėjimai apie Arkivyskupą Teofilių Matulionį

Švęsdama pirmąjį gavėnios sekmadienį Katalikų Bažnyčia visame pasaulyje skaito ištrauką iš Evangelijos pagal Matą, kurioje pasakojama apie gundymus, Jėzaus patirtus dykumoje. Kiekvienas žmogus yra velnio gundomas. Skirtingomis aplinkybėmis ar kokiu nors ypatingu gyvenimo momentu piktasis atsiranda kiekvieno mūsų gyvenime ir pasiūlo, rodos, labai daug, už ne tokią jau didelę kainą: „Visa tai aš tau atiduosiu, jei parpuolęs pagarbinsi mane.“ (Mt 4, 9).

Skaityti plačiau

Kariuomenės vadas, kuriuo domėjosi Berlynas, Londonas, Maskva ir Varšuva

Gal nedaug kas žino, kad įžymus tarpukario Lietuvos karinis ir politinis veikėjas, Lietuvos kariuomenės vadas generolas Stasys Raštikis yra glaudžiai susijęs su Dūkštu, čia vaikystėje gyveno, mokėsi, Dūkštelių kapinėse palaidota jo motina. Šis rašinys apie šią dramatiško, bet įdomaus likimo asmenybę. Tai švenčioniškio Broniaus Lozoraičio parengta publikacija.

Skaityti plačiau

Vasario 16-oji rajone lenkų priespaudos metais

Lenkų okupuotame Vilniaus krašte Vasario 16-oji oficialiai švęsti buvo draudžiama. Nepaklusę lenkų valdžios nurodymams buvo baudžiami, persekiojami. Vien 1935–1938 m. Vilniaus krašto kaimuose už šios dienos minėjimą surašyti 189 protokolai.

Skaityti plačiau

Gyvybę paaukojo už mažą trispalvės gabalėlį

Sausio 1-oji – ne vien Naujųjų metų diena. Žinoma, pirmiausia Naujieji metai beveik kiekvienam žmogui – viena nuostabiausių švenčių, visada atnešanti tikėjimą ir viltį. Tačiau tai ir Lietuvos vėliavos diena. Tokį tikėjimą ir viltį Lietuvos nepriklausomybe turėjo ir Antanas Martinkėnas. Būdamas gimnazistas (Švenčionių gimnazijos), atostogų metu įsidarbino Ignalinos miškų ūkyje. Dirbti buvo paskirtas Baltelės–Vyžių miškuose. Ten jis susipažino su vietiniais partizanais bei jų ryšininkais. Jis turėjo nedidelę trispalvės vėliavos juostelę. Ją gavo iš Gerveliškės kaimo Raginyčių. Trispalviais kaspinais okupuotame Lenkijos Vilniaus krašte buvo leista persijuosti vieną kartą per metus, per Petrinės atlaidus (Daugėliškyje).

Skaityti plačiau

Lietuviai – skraidanti tauta

Ekspedicija prasidėjo 1991 m. balandžio 1-ąją. Iš Maskvos Bykovo oro uosto išskrido du specialūs reisai ir po 6 su trupučiu valandų nusileido tuometinio Krasnovodsko oro uoste. Transportinis An-26 buvo prikimštas oro balionų ir reikalingos įrangos, o Jak-40 skraidino ekspedicijos dalyvius. 1991 m. balandžio 3 d. įeis į šio miesto prie Kaspijos istoriją. Stiprus gūsingas vėjas neleido laisvai skristi, bet ir parodomieji skrydžiai sulaukė didžiulio žmonių susidomėjimo... Tokia buvo ano istorinio skrydžio pradžia, papasakota jo dalyvio Nikolajaus Žukovo.

Skaityti plačiau

Varduvininkai:


-oji metų savaitė, metų diena.

Reklama ir skelbimai svetainėje