Kaniūkų šviesuolio palaikai pagaliau ramybę rado tėviškės žemėje

Kaip jau rašėme, neseniai Dūkšto bažnyčios šventoriuje perlaidoti iš Vokietijos parvežto, Kaniūkuose gimusio ir augusio kunigo Vaclovo Šarkos palaikai. Jie Reinbeke prie Hamburgo buvo iškasti dar rugsėjo 29 d., o į Dūkštą mikroautobusu parvežti spalio 1-ąją, perlaidoti spalio 8-ąją. „Galvojau palaikus parsivežti dėžutėje, bet atkasus paaiškėjo, kad reikia karsto. Jį su palaikais parvežė lietuvis iš Kauno, gabenantis siuntas iš Vokietijos į Lietuvą. Dar rugpjūtį taip buvo parvežtas ir antkapis“, – sakė Dūkšto klebonas kun. Sigitas Grigas.

Skaityti plačiau

„Niekam pykčio nejaučiu...“

Antradienį Dūkšte apsilankė prieškario Lietuvos kariuomenės vado, krašto gynybos ministro generolo Stasio Raštikio dukra Meilutė Marija Raštikytė-Alksnienė. Tądien ji dalyvavo Švenčionių Nalšios muziejaus renginyje, kur buvo pristatyta nauja Aurelijos Savickienės knyga „Raudonoji lemtis. Generolo dukros“. Knyga apie generolo šeimos tragediją, sulaužytus likimus. Šis renginys organizuotas monografijos apie S. Raštikį, kurį šiemet spausdino „Mūsų Ignalina“, autoriaus švenčioniškio Broniaus Lozoraičio iniciatyva.

Skaityti plačiau

Linksmos Mykolinės Darželiuose

Linkmenų seniūnijoje užbaigtas šių metų devyniasdešimtmečių sveikinimų ciklas. Šįkart vykta į Darželių kaimą pas Mykolą Dudėną. Jis gimęs per šv. Mykolą, turbūt todėl tėvai ir vardą tokį davė. Svečius iš seniūnijos be jubiliato pasitiko jo žmona Genovaitė, dukra Irena, sūnus Vytautas. Seniūnas Jonas Alekna dėdei Mykolui užrišo jubiliejinę juostą, grojant armonika, jubiliatui visi sugiedojo „Ilgiausių metų“. 

Skaityti plačiau

„Tęsime pradėtus darbus...“

Praėjusią savaitę Ignalinos priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininku pradėjo dirbti Juozas Kirka, prieš tai dirbęs šios tarnybos viršininko pavaduotoju. Šiandien trumpai pristatome naują rajono ugniagesių tarnybos vadovą. Juozas Kirka gimė, augo ir vidurinę mokyklą baigė Linkmenyse. Po vidurinės mokyklos studijavo Vilniaus Gedimino universitete priešgaisrinės saugos specialybę. Po universiteto, nuo 2000-ųjų, dvylika metų dirbo Visagine, inspektoriumi atominėje elektrinėje ir kitose pareigose. 

Skaityti plačiau

Dar vienai Linkmenų seniūnijos gyventojai suėjo devyniasdešimt

Žmogaus gyvenimas – buvo ir tebėra mįslė. Kiek besistengtume įspėti ir atskleisti jo paslaptis – nepavyks. Kartais atrandame panašumų, sutapimų žmonių likimuose, tačiau tai ir lieka tik panašumai – ne daugiau. Vienodų žmonių ir jų likimų žemėje nėra. Ir kaip kartais liūdna, kada žmonės jėga bruka kažkada kažkieno kažkur patirtus išgyvenimus, bandydami įtikinti pašnekovą, kad jo kelias bus toks pats. Neverta stengtis, nes taip nebus niekada. Vieną rugsėjo penktadienį buvau pakviesta į gražų pasisėdėjimą Pažiezdrio kaime – ponia Zofija Lunienė šventė 90-ies metų jubiliejų. Dar vienas spalvingas gyvenimas, turintis kažką savito, žavaus, kažką liūdno ir skausmingo, o tuo pačiu ir turtingo.

Skaityti plačiau

„Mamyt, tu obelis sodo žila...“

Seniūnijose seniai gyvuoja tradicija sveikinti šimto sulaukusius. Tačiau šimtamečių kasmet vis mažiau ir mažiau, todėl kai kuriose seniūnijose sveikinami ir 90-mečiai. Pasak Linkmenų seniūno Jono Aleknos, linkmeniškiai taip pat nutarė taip elgtis. Antradienį šios seniūnijos darbuotojai sulėkė į gražiai tvarkomą Genovefos Bivainienės sodybą Grikiapelėje. Rugsėjo 3-ąją ši moteris peržengė devyniasdešimtąjį gyvenimo slenkstį.

Skaityti plačiau

Išsvajotas gyvenimas be taisyklių virto realybe

„Kodėl aš taip darau? Mano tikslas – „subankrotinti Maximą...“ – kuo rimčiausiai sako Onutė ir čia pat priduria. – Tikiuosi supranti, kad juokauju“. Be ribų labai rimtai juokaudamos ir skanaudamos rabarbarų pyragą su karališkąja arbata, vieną vakarą šnekučiavomės su Onute Sokoloviene ir jos seserimi Danute – moterimis, metusiomis iššūkį piktaliežuviams, pavyduoliams ir primestoms įsisenėjusios nuostatoms. Nors, iš tikrųjų, kalbėjome apie prieskoninius augalus, daržoves, vaistažoles. Koks ryšys? Apsilankykite ir jūs Girminių kaime, Budrių gatvėje, nutysusioje per siaubingus kalnus ir gūdžius miškus iki pat Onutės ir Agėjaus Sokolovų namų.

Skaityti plačiau

Audėjos Emilijos dovana Lietuvai

Kodėl žmonės mėgsta žiūrėti į dangų ir žvaigždes? Atsakymas gana paprastas: jie ilgisi. Jausmą atpažįsta, nesąmoningai kelia akis į žvaigždėtą dangų ir ieško nusiraminimo ten, tolimoje žmonijos praeityje, Visatoje, kurioje atsirado dabartis. Ką mes veikėme ir ko pasiekėme per tą laiką? Lietuvos etnokosmologijos muziejuje Molėtų r. sukaupta ir tebekaupiama visa įmanoma informacija apie žmonijos ryšį su Kosminiu pasauliu. Visai neseniai muziejaus fondus papildė Mielagėnų palaimintojo Jurgio Matulaičio parapiniuose globos namuose gyvenančios audėjos Emilijos Patiejūnaitės reto grožio ir sudėtingumo audiniai.

Skaityti plačiau

Beribės meilės ribos

Mums norisi mylėti – beatodairiškai, stipriai. Bet kartais mylime ir liekame  nuvilti, lūkesčiai neišsipildo, apima savigrauža, prarandame dalį savęs. Vaikai – atviras klausimas meilei. Ypač „sunkūs“, maištaujantys – kaip ir kiek mylėti, kur sustoti, kiek tęsti? Negerai nemylėti, negerai mylėti per daug. Vienas ribas peržengę, kitas sukuriame, vienas atradę – kitas prarandame.

Skaityti plačiau

Varduvininkai:


-oji metų savaitė, metų diena.

Išsinuomočiau žemės

Reklama ir skelbimai svetainėje