viagra super force buy over internet

Dėmesio, jau puola vilkai!

Balandžio 24 d. ryte, apie 6.45 val., Bėčiūnuose, atvykusi šerti avių pastebėjau, kad teritorijoje guli jų lavonai su kąstinėmis žymėmis kaklų srityse, išdraskytais viduriais ir nugraužtais galinių kojų kumpiais. Suskaičiuoti 4 vaikštantys kruvini dar gyvi apkandžioti avinukai kaklo ir pilvo srityse, dar vienai gyvai aviai buvo nulaužta koja.

Visi rasti papjauti gyvūnai, išskyrus vieną, buvo prie pastatų, aptvertoje teritorijoje. Vienas nuneštas daugiau kaip 200 m nuo gyvūno laikymo vietos ir rastas šalikelėje perkąstu kaklu. Visos avys buvo ženklintos, išskyrus 4 jauniklius, kuriems dar mėnesio nebuvo. Iš viso paskerstos 9 avys (kartu su jaunais ėriukais), viena dėl sunkių sužalojimų paskersta laikymo vietoje mūsų pačių.

Gyvulių augintojai, būkite atsargūs, vilkai šiemet ankstyvi.

Autorės nuotr.

Varduvininkai:


-oji metų savaitė, metų diena.

Reklama ir skelbimai svetainėje