Kam reikia „girtų“ akinių?

Aną dieną per televiziją parodė stebuklingus akinius. Na, tokius, kokie galų gale atpratins mūsų vaikučius negirtuokliauti, gal teisingiau – nepradėti gerti. Mat žmogus, užsidėjęs tuos akinius, pasijunti tarsi girtas – ir galva sukasi, ir kojos neklauso. Šių akinių propaguotojai teigė, kad mūsų vaikučiai, išbandę tokius akinius, pamatys, kad gerti yra negerai, kad išgėręs žmogus nekaip jaučiasi ir todėl patys nė nebandys alkoholio. O tai reiškia, kad mūsų jaunuoliai, vaikinai ir merginos, išaugs blaivininkais ir, laikui bėgant, visa lietuvių tauta bus blaivi.

Skaityti plačiau

Sušelpkime ponus ubagus

Ar paaukojote produktų „Maisto bankui“? Ne? Tai kodėl esate tokie nesusipratę ir nedalyvaujate tokiose gerose ir taip plačiai išreklamuotose akcijose? Juk tikrai galėjote nupirkti vargšams nepasiturintiems Lietuvos gyventojais to, ko patys nevalgote. Tikrai, argi gaila žmonėms, kurie patys negali (visi puikiai žinome, kad nemaža dalis paprasčiausiai nenori, tingi) užsidirbti.

Skaityti plačiau

Pakalbėkime apie mėšlą

Kai sekmadienį buvau balsuoti, girdėjau, kaip komisijos narės tarpusavyje kalbėjosi: „Na, dabar aprašys“. Ne, neaprašinėsiu. Ir be manęs rašančių apie rinkimus užteks. Geriau jau pakalbėkime apie ką nors įdomesnio, kaimo žmogui artimesnio. Sakysim, apie... Oi ne, ne apie tai, apie ką jūs pagalvojote, perskaitę pavadinimą. Taip tiesiai kalbėti apie mėšlą negalima. Negražu.

Skaityti plačiau

Už kuriuos pažadukus balsuosime?

Štai jau beveik ir rinkimų sulaukėme. Nieko, gyvensim toliau. O kol kas kažkaip norisi „perbėgti“ partijas ir partijukes, pažiūrėti, ką čia jos neįgyvendinamo mums žada. Pirmas numeris – tik rinkimų biuletenyje, ne gyvenime – Liberalų sąjūdis. Sutrumpintoje rinkimų programoje ši partija žada, kad nuo darbo užmokesčio dalies, viršijančios 3500 litų, nebereikės mokėti „Sodros“ mokesčių. Taigi, tai dideliems ponams tarnaujanti partija.

Skaityti plačiau

Turtuoliai moka mažiau

Turbūt dar yra prisimenančių, kaip anais laikais rengdavo kolchozų susirinkimus. Skelbimo apie šį žymų įvykį apačioje paprastai būdavo parašyta: „Po susirinkimo bus rodomas kino filmas“. Anais gūdžiais laikais taip žmones viliodavo į susirinkimus, o šiais prašviesėjusiais – į susitikimus su besiveržiančiais į Seimą kandidatais. Štai šį antradienį kandidatė į Seimo narius Leta Kalinauskaitė, kaip rašoma skelbime (kuriame kažkodėl nenurodoma, kad ši panelė priklauso partijai „Tvarka ir teisingumas“), susitiks su rajono bendruomene, o po susitikimo bus rodomas vaidybinis filmas „Pilotas“. 

Skaityti plačiau

Paimsiu kyšį

Man 105, ir mano tikroji pavardė yra Justinas Piliponis. Nežinantiems dar priminsiu, kad esu pirmojo lietuviško fantastinio romano „Antrasis pasaulio tvanas“, išėjusio 1930 metais, autorius... Bent jau taip savo komentare, paskelbtame „Mūsų Ignalinos“ interneto svetainėje, mane įsivaizduoja viena liberalų gerbėja.

Skaityti plačiau

Dar kartelį apie gražius pažadus

Prieš savaitėlę MI perskaičiau repliką apie tokią Ievą Kindurytę, pristatytą kaip apygardos rinkimų komisijos narę. Na, apie tą pačią, kuri braidė po ne tą pievą... Perskaičiau kartą, kitą, bet taip ir nesupratau, kokia partija ją į tą komisiją delegavo. Prisipažinsiu, dar pagalvojau: ko čia dabar tai reikėtų slėpti?

Skaityti plačiau

Mulkinimo sezonas prasidėjo

Sveiki sulaukę naujo mulkinimo sezono. Neilgai jis truks, mėnesiuką, bet išgirsime... ne, nerašysiu – ko negirdėję, o parašysiu taip: išgirsime tai, ką jau ne kartą girdėjome, kuo patikėjome ir už ką, tais gražiais žodžiais patikėję, balsavome.

Taigi, ir vėl kiekviena partija ištraukė grėblį rinkėjams ir tikisi, kad jie vėl ant jo užlips, vėl gaus kotu per kaktą ir gerai gavę – iš laimės apsvaigę – balsuos taip, kaip reikia tai konkrečiai partijai.

Skaityti plačiau

Įdomioji aritmetika

Žudikui norvegui Andersui Breivikui, kuris šaltakraujiškai išžudė 77 žmonės, Norvegijos teismas skyrė 21 metus nelaisvės. Už vieną auką – po 3 mėnesius ir 6 dienas. Metus A. Breivikas jau atsėdėjo, liko sėdėti 20. Pirmieji A. Breiviko kalėjimo metai Norvegijai kainavo 2 milijonus eurų. Na, šalis turtinga. Didesnės bausmės Norvegijos teismas negalėjo skirti. Kalėjimo iki gyvos galvos bausmės šioje šalyje atsisakyta 1971 metais.

Skaityti plačiau

Varduvininkai:


-oji metų savaitė, metų diena.

Reklama ir skelbimai svetainėje